De VertaalSlag

Hoezo VertaalSlag?

Bij een bedrijf hoort ook een naam. En dat schudt je niet zomaar uit je mouw. De naam VertaalSlag is al zwemmend ontstaan. Deniss dacht na over zijn werkwijze en wat hij doet voor en met cliënten: het maken van een vertaalslag. Anders kijken, zoeken naar een opening, op zoek naar kracht, uitgaan van mogelijkheden. Het zijn niet alleen cliënten die een vertaalslag moeten of mogen maken, dit geldt ook voor het netwerk, instanties of voor de maatschappij. Het gaat in het leven van onze cliënten niet alleen om de cliënt zelf, maar ook over het grotere geheel. Daar wordt een vertaalslag naar gemaakt om vervolgens weer bij de individuele cliënt uit te komen.

 

 

 

Privacy

Privacy is een hot item tegenwoordig. Binnen de VertaalSlag gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze cliënten. We voldoen aan de A.V.G., mailen persoongegevens veilig, slaan alleen gegevens op waar je toestemming voor hebt gegeven en werken vanaf een beveiligd netwerk.

Algemene gegevens

De VertaalSlag Coaching & Begeleiding B.V.

Telefoon: 06-40065948

E-mailadres: info@de-vertaalslag.nl
Rozenstraat 5, 3702 VK Zeist
KvK inschrijfnummer 74423037

A.V.G.

De VertaalSlag houdt zich aan de wet en regelgeving met betrekking tot de A.V.G. We werken met een A.V.G.-proof serversysteem en zijn ons zelf bewust van de grenzen die er zijn met betrekking tot de A.V.G. en het delen van informatie rondom cliënten.

Vrienden

Voor mensen of organisaties die iets willen betekenen voor de clienten van de VertaalSlag is er “De Vrienden van de VertaalSlag”.

Disclaimer

Met de website www.de-vertaalslag.nl van de VertaalSlag Coaching & Begeleiding B.V. wil de VertaalSlag bezoekers, verwijzers en overige geïnteresseerden op een laagdrempelige en heldere wijze informatie bieden.

Ondanks de continue zorg die de VertaalSlag geeft aan de website alsmede de actualisering en de controle op de juistheid van de gegevens zoals deze in de website zijn opgenomen kan het voorkomen dat de getoonde informatie niet (meer) volledig of niet (meer) volledig juist is.
Aan de informatie die is opgeslagen in de website van de VertaalSlag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De VertaalSlag is niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van www.de-vertaalslag.nl of websites die, op welke wijze dan ook, naar www.de-vertaalslag.nl door verwijzen.

Vanuit www.de-vertaalslag.nl zal er op bepaalde pagina’s worden doorverwezen naar websites van derden. Deze doorverwijzingen zijn louter en alleen bedoeld de bezoeker van www.de-vertaalslag.nl verder te informeren. De VertaalSlag is een volledig onafhankelijke organisatie en geeft geen waarde oordeel over de websites waarnaar wordt doorverwezen. De VertaalSlag is dan ook niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de websites waarnaar wordt doorverwezen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de VertaalSlag is het verboden de informatie die is opgenomen in www.de-vertaalslag.nl op geen enkele wijze beschikbaar te stellen aan derden. Onder de informatie valt ook het getoonde beeldmateriaal.
Wel is toegestaan dat iedere bezoeker deze informatie voor eigen gebruik mag gebruiken en uitprinten. Het openbaar maken of verspreiden hiervan is echter niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.de-vertaalslag.nl.