Beleid voor cliënten

Begeleiding

De medewerkers van “de VertaalSlag” hebben met elkaar een werkwijze en een gedragscode afgesproken waar ze zich aan houden. De begeleiding en ondersteuning van “de VertaalSlag” is op de specifieke zorgvraag van de cliënt gericht en heeft als doel om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten en de participatie van de cliënt te stimuleren.

Hoe doen we dat?

  • “de VertaalSlag” is er voor jou en kijkt samen met jou hoe we de kwaliteit van jouw leven kunnen verbeteren.
  • Dit doen we door middel van het werken aan doelen, die opgesteld staan in jouw begeleidingsplan.
  • Bij het begeleidingsplan hoort ook een crisissignaleringsplan, waarin we beschrijven hoe jouw leven eruit ziet en wat jij doet als het goed met je gaat, maar ook als het niet goed met jou gaat. In het plan staat ook beschreven met wie er contact opgenomen wordt wanneer het niet goed met je gaat en welke partijen rondom jou actief zijn.
  • “de VertaalSlag” zoekt samenwerking met andere organisaties die gespecialiseerd zijn in hulp- of dienstverlening. Denk hierbij aan een bewindvoerder, een psycholoog, een huisarts, een behandelaar, jeugdzorg, wijkteam en zo voort.
  • Voor de begeleiding van “de VertaalSlag” heb je een beschikking nodig vanuit het wijkteam. Deze beschikking is voor een bepaalde tijd geldig en kan, als het nodig is, weer verlengd worden. De medewerkers van “de VertaalSlag” kunnen je helpen om de beschikking aan te vragen, het wijkteam is de partij die hierover een besluit neemt.
  • “de VertaalSlag” wil graag samen met jou werken en vanuit evenwaardigheid met je omgaan. Om helder te zijn in wat wel en wat niet kan, is er een gedragscode opgesteld.
  • Wanneer de begeleiding niet naar wens verloopt of je bent ontevreden, dan hopen we dat je dat met de medewerkers bespreekbaar maakt. Hoe je dit kunt doen, staat in ons klachtenregelement.