Coaching

Coaching

    • Bij een coachingstraject werk je aan een aantal concrete doelen en stel je van te voren vast hoeveel gesprekken je gaat afnemen. Wanneer je hier voor interesse hebt, kun je met contact opnemen met De VertaalSlag.
    • Wanneer je als werkgever een coachingstraject wilt aanbieden aan een werknemer, dan kun je ook contact opnemen.

Coaching gebeurt individueel, groepsgewijs of in gezinsverband. Als deelnemer word je eerst teruggebracht tot jezelf. We helpen je om je bewust te worden van wie jij bent en wat jij kunt. Hierdoor groeit je verantwoordelijkheidsbesef en kun je verantwoording gaan nemen voor jezelf, je omgeving en de manier waarop jij je tijd en energie besteedt. Je leert om praktische stappen te zetten en goede keuzes te maken.