Gedragscode voor medewerkers

Gedragscode

De medewerkers van “de VertaalSlag” tekenen bij het in dienst treden de gedragscode. We vinden het belangrijk om deze code ook aan de cliënten te geven. Immers, met deze code vertellen we hoe we met jou om willen gaan en hoe we met jou willen samenwerken.

Integriteit: De medewerkers van “de VertaalSlag” geven de samenwerking met cliënten op een integere wijze vorm. Ze houden rekening met de kwetsbare positie van hun cliënten.

Respect: Respect staat hoog in het vaandel bij “de VertaalSlag”. We zijn er ons van bewust dat dit er voor iedereen op een verschillende manier uit kan zien. We vinden het belangrijk om de dialoog met elkaar aan te blijven gaan, waardoor we op een respectvolle manier naast elkaar kunnen blijven staan in plaats van dat we tegenover elkaar komen te staan.

Evenwaardig: we staan naast elkaar en gaan open en eerlijk met elkaar om, met daarbij in acht nemend dat onze rollen verschillen. De rol van cliënt en de rol van hulpverlener liggen niet naast elkaar, maar er is sprake van een machtsverhouding. Waarbij de hulpverlener probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de cliënt, maar soms ook besluiten moet nemen waar de cliënt het niet mee eens is.

Grenzen: de medewerkers houden rekening met de grenzen die de cliënten aangeven. Met daarin hun taken en verantwoordelijkheden vanuit professionaliteit in acht nemend. Wanneer een cliënt zijn grens aangeeft en geen contact meer wil met “de VertaalSlag” zal de medewerker dit altijd melden bij het wijkteam en bij de huisarts.

Belangen: de medewerkers van “de VertaalSlag” komen in aanraking met verschillende belangen van verschillende partijen: de cliënt, het netwerk, de omgeving en de maatschappij. Er zal zorgvuldig afgewogen welk belang het zwaarst weegt. Tevens is de algemene meldcode geldig.