Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

De VertaalSlag biedt gespecialiseerde individuele begeleiding aan mensen die psychiatrische en/ of verslavingsproblematiek hebben. De begeleiding en ondersteuning van “de VertaalSlag” is op de specifieke zorgvraag van de cliënt gericht en heeft als doel om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten en de participatie van de cliënt te stimuleren.

De begeleiding gaat in zijn algemeenheid over stabiel worden en blijven in het grote geheel. We begeleiden op verschillende levensgebieden: persoonlijk functioneren, wonen, vrije tijd en zingeving, sociaal functioneren, praktisch functioneren, dagbesteding, financiën, justitie en behandeling.

Vanuit de WMO-consulent komt er een plan van aanpak mee waar een aantal doelen geformuleerd staan waar je aan wilt werken. Dit plan van aanpak de basis voor de begeleiding vanuit de VertaalSlag. De begeleidingsuren zijn hierop afgestemd. Bij de start van de begeleiding worden er een aantal documenten getekend en maken we samen een begeleidingsplan.

Vanuit de VertaalSlag werken we aan jouw doelen en lopen we mee op jouw tempo, met het plan van aanpak vanuit de WMO als basis. We proberen ook een vertaalslag te maken naar andere disciplines die er zijn om hulp te verlenen. Dit kan huishoudelijke hulp zijn, schuldhulpverlening en/of bewindvoering, behandeling bij een behandelaar, contact met je huisarts, en wat al niet meer.

We werken vanuit oprechte interesse voor jou en kijken vooral naar wat je wel kunt. We proberen om samen met jou je wensen en dromen inzichtelijk te maken en te kijken hoe je die kunt bereiken. Naast wensen en dromen is er ook de waan de van de dag waar we mee aan de slag moeten.

Bij De VertaalSlag werken een aantal medewerkers met hun eigen opleidingsachtergrond en expertise. Je krijgt een vaste begeleider, maar soms haakt er voor een bepaald onderdeel van je begeleidingsdoelen een andere medewerker aan. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een maatschappelijk werker.

Vanuit de begeleiding spiegelen we jou, onderzoeken we patronen die je misschien wilt en/of kunt veranderen en werken we met een crisissignaleringsplan. Daarnaast is het ook mogelijk om een netwerk of familiegesprek te organiseren.

Bij de VertaalSlag kun je ook terecht als je de Nederlandse taal niet goed machtig bent. Deniss spreekt een aantal talen waaronder Perzisch. Door deze specifieke kennis en kunde, kunnen we ook een doelgroep bedienen waar de “reguliere” hulpverlening in vast loopt. Mensen met een andere culturele achtergrond die zich niet begrepen voelt, die de taal niet goed machtig is en veel vragen heeft over hoe om te gaan met geloofskwesties en zingevingsvraagstukken.