Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat de begeleiding niet naar wens verloopt. Je verwachtingen komen niet uit, er zijn misverstanden, je vindt het niet prettig hoe dingen gaan. Hiervoor heeft “de VertaalSlag” een werkwijze opgesteld. In eerste instantie willen we graag MET jou samen kijken hoe het anders/beter/meer naar je zin, kan verlopen. Omdat we heel goed begrijpen dat het lastig is om dit soort dingen bespreekbaar te maken, zullen we elke maand even stilstaan bij de begeleiding. We hopen dat dit jou de mogelijkheid biedt om iets aan te geven. En zo te voorkomen dat het gaat opstapelen en uiteindelijk een klacht gaat worden. Niet omdat we geen klachten willen, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat de basis van veel klachten snel te verhelpen zijn.

Klachtenreglement voor cliënten:

Indien je een cliënt bent van de VertaalSlag en wanneer de begeleiding niet naar wens verloopt kun je dit bespreekbaar maken.

    • In de begeleidingscontacten zal maandelijks stilgestaan worden bij het verloop van het contact en de begeleiding.
    • Wanneer iets niet gaat zoals je dat wilt of wanneer er iets gezegd of gedaan is wat je niet fijn vindt, kun je dit aangeven tijdens het begeleidingscontact. Als dit moeilijk is kun je het ook opschrijven en aan de medewerker geven.
    • Mocht je er niet uitkomen met je vaste contactpersoon, dan wordt er een afspraak gemaakt met een andere medewerker van “de VertaalSlag”. Het ligt aan de situatie hoe dit gedaan wordt. Of iemand komt eerst bij je langs, of er wordt een driegesprek ingepland.
    • Mocht dit alles niet werken, dan verwijzen we je naar www.klachtenportaalzorg.nl/

Klachten worden geregistreerd en gemeld bij de toezichthouder.

Klachten van derden:

Indien u geen cliënt bent van de VertaalSlag en een klacht heeft kunt u zich wenden tot Deniss Tofangdarzadeh via het contactformulier. Er zal dan contact met u opgenomen worden.