Klaus

De Vertaalslag; een holistische en menslievende benadering.

Voordat ik bij de Vertaalslag kwam was mijn leven grauw geworden. Er zat geen beweging meer in mij. Ik torste mijn verleden als een zware last met mij mee.

In de ruim drie jaar dat ik klant bij de vertaalslag ben geweest, heb ik met andere ogen leren kijken naar wat er in mijzelf leeft en naar dat in de wereld om mij heen. Die verandering is stap voor stap begeleid door Deniss. Dit heeft ertoe geleid dat mijn leven weer glansvol is.

Mijn relaties zijn hersteld, mijn schulden zijn opgelost, een droombaan, passende vrijetijdsbesteding en een gezond en bewust leefpatroon. Zonder verslavingen en afhankelijkheden; een vrij mens.
Met oog voor mijn kwetsbaarheid zonder erin onder te gaan of me erdoor te laten leiden, waarbij alles een plek en ruimte heeft, ziet mijn leven er prima uit.
Mijn levenslessen kan ik herkennen en op hun waarde schatten nu ze ontdaan zijn van alle emoties.

Het bewustwordingsproces, door Deniss in gang gezet, werkt tot op de dag van vandaag door en zal ook in de toekomst door blijven werken.

Een spreuk vertaald uit het Perzisch:

Breng de zon naar de aarde

Breng de zon naar de aarde
O, mens, jij bent tussen licht en duisternis geplaatst
Wees een strijder voor het licht,
Houdt van de aarde, zodat zij een stralende edelsteen wordt.
Herschep de plant
Herschep het dier
Herschep Uzelf

“Het leven is mooi en het wordt alleen maar mooier.”

Héél hartelijk Dank Vertaalslag!

Klaus.