Marin Guth

Marin Guth

Marin heeft veel ervaring met het werken met mensen die worstelen met psychische problemen in combinatie met verslavingsproblematiek. Marin is afgestudeerd maatschappelijk werkster. Ze heeft stage gelopen bij Lievegoed, en is hier later ook gaan werken. Ze heeft stage gelopen in de Lievegoedkliniek en in de therapeutische leefgemeenschap De Witte Hull van Lievegoed. Op de laatste plek heeft ze ook gewerkt. Later werd dit ambulante verslavingszorg. Ook heeft Marin ervaring met het werken binnen beschermd wonen, ambulant wonen en werken bij een wijkteam. Kortom: Marin is een duizenpoot met vele kwaliteiten! Marin is goed in contact maken met cliënten, aansluiten bij wat hun bezig houdt en ze helpen op de punten waar zij hulp willen en ook nodig hebben. Ze doet dit op een frisse en duidelijke manier.