Medezeggenschap

Medezeggenschap en cliënttevredenheid

Het is belangrijk dat cliënten van een organisatie een stem hebben in de organisatie over hoe er met hun gewerkt en omgegaan wordt. Wij vinden het belangrijk om deze stem ook mee te nemen in de besluiten die genomen worden voor de organisatie.

Hoe we dit precies vorm moeten geven is nog uitzoekwerk en is ook een proces. Misschien dat we het over een aantal jaren heel anders doen dan hoe we het nu van plan zijn om te doen. Omdat de cliënten allemaal zelfstandig wonen en de meeste cliënten elkaar niet zien of kennen, is het nog niet zo makkelijk om betrokkenheid bij de organisatie te realiseren. De meeste cliënten zijn met hun eigen leven bezig en niet aan het nadenken over beleid van de organisatie.

We hebben bedacht om thema-avonden te houden als er belangrijke besluiten genomen worden die cliënten aangaan binnen “de VertaalSlag”. Op deze manier kun je je mening geven en je stem uitbrengen.

Wanneer er tijdens de begeleidingscontacten ideeën en verbeterpunten naar voren komen nemen we die uiteraard ook mee in het beleid van “de VertaalSlag”. “de VertaalSlag” is een organisatie die gelooft in ontwikkeling en groei. Van de mens maar ook van de organisatie.

Daarnaast gaan we cliënttevredenheid meten. Dit doen we via een formulier wat je invult, in elk geval een half jaar nadat je in zorg bent gekomen. Op dit formulier kun je ook aangeven wat er anders zou kunnen, of tips geven.