Medezeggenschap

Medezeggenschap en cliënttevredenheid

Het is belangrijk dat cliënten van een organisatie een stem hebben in de organisatie over hoe er met hun gewerkt en omgegaan wordt. Wij vinden het belangrijk om deze stem ook mee te nemen in de besluiten die genomen worden voor de organisatie.

Omdat de cliënten allemaal zelfstandig wonen en de meeste cliënten elkaar niet zien of kennen, is het nog niet zo makkelijk om betrokkenheid bij de organisatie te realiseren. De meeste cliënten zijn met hun eigen leven bezig en niet aan het nadenken over beleid van de organisatie.

We houden 1 keer per jaar een cliënttevredenheidsonderzoek en we geven een formulier mee met open vragen in het kader van medezeggenschap. Daarnaast hangt er in de ontvangstruimte van de VertaalSlag een ideeënbrievenbus. Via deze brievenbus kun je ook laten weten wat je ideeën zijn of wat er anders zou kunnen.