Veiligheid

Veiligheid

Om de veiligheid te waarborgen zijn er verschillende methodes die de medewerkers toepassen in de dagelijkse begeleiding van cliënten. Een aantal willen we hier toelichten:

In het begeleidingsplan staat opgenomen dat we werken met een crisissignaleringsplan. In dit plan staat beschreven hoe je bent als het goed met je gaat, als het minder goed met je gaat en als het slecht met je gaat. Er staat ook in wat je kunt doen om te zorgen dat het weer beter gaat en wie je hierbij kan helpen. Dit plan wordt minimaal 1 keer per maand met je doorgenomen om te kijken in welke fase je zit en of het klopt wat we aan het doen zijn. Daarnaast kan het ook zo zijn dat er iets bij het plan gezet moet worden of dat er iets veranderd moet worden. Het crisissignaleringsplan is een dynamisch plan.

Verder wordt er gewerkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze code is een wettelijk kader waarmee professionals moeten werken. Zie hieronder de meldcode:

Bij “de VertaalSlag” worden bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling de volgende stappen doorlopen:

    • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
    • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van “Veilig Thuis”(het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
    • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
    • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd “Veilig Thuis” raadplegen. (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019).
    • Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019):

– Is melden noodzakelijk?
– Is hulpverlening (ook) mogelijk?

Het basismodel “Meldcode huiselijk geweld” is inzichtelijk voor de medewerkers van “de VertaalSlag” en wordt gebruikt als leidraad om de stappen die genomen moeten worden goed doorlopen worden. Vanaf 1 januari 2019 zal het afwegingskader ook toegevoegd worden.