Missie en visie

   • De VertaalSlag biedt ambulante begeleiding vanuit de WMO aan cliënten met psychiatrische problematiek. Hierbij kan verslavingsproblematiek meespelen. Dit is in opdracht van de WMO-consulent van de cliënt. De overeenkomst tussen de cliënten die we begeleiden is dat ze gebaat zijn bij een persoonlijke aanpak èn dat cliënten zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden. We begeleiden op verschillende levensgebieden en zien de mens als geheel met zijn omgeving.
   • De VertaalSlag doet dit vanuit een drietal kernwaarden die in de directe uitvoering als in de bedrijfsvoering terugkomen:

   

  Laagdrempelig: We vinden het uiterst belangrijk om laagdrempelig te zijn voor cliënten, verwijzers, familie van cliënten en hun systeem.

  Simpel: Daarnaast houden we van simpel. We willen geen uiterst ingewikkelde gesprekken met cliënten als het niet nodig is, maar ook geen ingewikkelde methodieken en formulieren. We doen dat wat nodig is en zo begrijpelijk mogelijk. We noemen dit simpel. Hiermee bedienen we een doelgroep met complexe problematiek.

  Flexibel: We werken vanuit een sterke simpele basis die op allerlei situaties en verschillende personen toepasbaar is. Hierdoor kunnen we makkelijk meebewegen in dat wat er van ons gevraagd wordt.

Vanuit deze kernwaarden en uitgangspunten zijn we tot de volgende missie en visie gekomen:

De missie:

Sinds 2019 leveren wij de meest passende ambulante begeleiding aan burgers met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek met een WMO-indicatie.

De visie

  • Wij zien een toekomst waar we cliënten helpen helpen om een stapje vooruit te zetten en we handelen hier naar.
  • Wij helpen cliënten nieuwe perspectieven te zien, maar net zo belangrijk is om het systeem rondom de cliënt te voorzien van andere perspectieven.
  • We laten alle partijen op dezelfde manier laten kijken: de cliënt en diens omgeving. Wij noemen dit: een vertaalslag maken.
  • Wij werken graag samen met andere partijen in de keten.
  • We houden ons aanbod en onze werkwijze simpel in de basis en kunnen daarmee een grote verscheidenheid aan complexe hulpvragen beantwoorden.
  • We begeleiden mensen in hun traject en met oog voor persoonlijk perspectief.
  • We werken aan groei en ontwikkeling op verschillende niveaus vanuit levensgebieden.
  • We werken vanuit de Lemniscaat: hoofd en lichaam zijn verbonden via het hart. Denken, voelen en willen staan met elkaar in verbinding.
  • We sturen en faciliteren maatwerk.
  • We geven uitvoering aan de opdracht van de WMO-consulent.