Vrienden van de VertaalSlag

“Vrienden van de VertaalSlag”

Geld maakt niet gelukkig, maar soms maakt geld wel het verschil.

Binnen het traject van cliënten zijn er situaties waarin op korte termijn een geldbedrag nodig is wat duidelijk een verschil kan maken. Voor de cliënt zelf en wat de maatschappij uiteindelijk een hoop geld bespaard.

Dit kan zijn voor het betalen van een eerste maand huur, inschrijfgeld, reiskosten voor eerste week werk etc. Voor dit soort zaken kan een cliënt die hiervoor geen reserves heeft op kunnen bouwen of die al langere tijd van een minimum inkomen leeft, een beroep doen op bijzondere bijstand van de sociale dienst van de gemeente waar hij of zij woont. Echter, hiervoor moet de cliënt een hele stapel aan bewijsstukken inleveren wat bij elkaar gezocht moet worden en opgestuurd en heeft de gemeente 6 tot 8 weken de tijd om een besluit te nemen.

Een cliënt heeft in sommige gevallen geen tijd om hier op te wachten. Immers, het huurcontract moet binnen een week getekend worden, een cliënt moet de komende week naar zijn werk. Binnen de begeleiding sporen wij cliënten aan om een beroep te doen op familie en vrienden of om naar een instantie te gaan. Maar ook daarvoor geldt: je moet tijd en geduld hebben wat er niet altijd is. Wij willen ook de mogelijkheid hebben om een cliënt ter overbrugging een lening te kunnen geven (wat terugbetaald wordt als de bijzondere bijstand toegekend wordt) of een schenking te kunnen doen.

We willen dit graag doen omdat een relatief klein bedrag een groot verschil kan maken voor de toekomst van een cliënt en wat op de langere termijn een hoop geld bespaard aan kosten voor de maatschappij en gemeenschapsgelden.
Omdat we zuiver en onafhankelijk moeten blijven in onze rol als dienstverlener kunnen we niet zomaar onze eigen portemonnee trekken en geld lenen of geven.

Hiervoor hebben we de Vrienden van de VertaalSlag opgericht. Een soort van fonds waar bekenden, naasten, oud-cliënten, kerken of andere derde partijen geld in kunnen storten en wat wij zorgvuldig beheren.
We zullen per cliënt zorgvuldig een afweging maken rondom onvoorziene omstandigheid, keuzes die de cliënt heeft gemaakt, kosten en baten en zo voort.