Wat doen we niet?

Uitsluitingscriteria:

De VertaalSlag BV streeft er naar zoveel mogelijk mensen begeleiding te bieden. Er gelden echter de volgende uitsluitingscriteria:

    • Acuut gevaar voor agressie jegens zichzelf, medewerkers of omgeving.
    • Acuut gevaar voor suïcide.
    • “Isolerende cliënten”: cliënten die door 1 medewerker te begeleiden zijn en/of niet samen willen werken met andere disciplines wat wel wenselijk is vanuit uitvoeringsverantwoordelijkheid WMO.
    • Situaties van cliënten waarbij de huisarts, behandelaar of WMO-consulent geen regie en/of verantwoordelijkheid pakt waardoor wij niet aan onze verplichtingen vanuit onze contracten kunnen voldoen.
    • Cliënten waarbij gedurende het traject zoveel problematiek is gaan spelen waardoor het geen WMO-cliënt meer is, maar een cliënt die behandeld en begeleid moet worden vanuit de Zorgverzekeringswet. Het recht op WMO-begeleiding is komen te vervallen.