Werken met groepen

De groep als instrument

Soms is het voor een begeleidingsonderdeel handig om iets in een groep te leren dan in je eentje. Ook dat bieden willen we gaan aanbieden bij de VertaalSlag. Op dit moment is er nog geen aanbod, maar is het in ontwikkeling.
Bij het werken met groepen bevorderen we het bewustwordingsproces en daarmee willen we belemmeringen wegnemen. Complexe dingen maken we eenvoudig en toegankelijk, door te werken met symbolen en metaforen. Er wordt gewerkt met eenvoudige middelen om het zelfbewustzijn te vergroten: Adem, Beweging, Geluid-Klank, Intonatie en Lichaamstaal.